אשכול הזהב

אשכול הזהב

יין ויונייה מסדרת BIN
מדליות ליינות יקבי בנימינה

ויונייה - ויונייה

שנת בציר : 2012

שנת השתתפות : 2013

מדלייה : כסף

יין לבן שרדונה Unoaked
מדליות ליינות יקבי בנימינה

יינות בנימינה רזרב - יין שרדונה Unoaked

שנת בציר : 2009

שנת השתתפות : 2010

מדלייה : ארד