מדיניות פרטיות


אנו מכירים בחשיבות ההגנה על הפרטיות שלך ועל המידע הנמסר על-ידך. מסירת המידע על-ידך מהווה את הסכמתך לשימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות להלן:
המידע שאנו שומרים אודותיך הינו: שמך, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, ומידע נוסף אשר תספק לנו.
השימוש במידע: השימוש במידע שנמסר על-ידך הינו לצרכי החברה בלבד ו/או מי מטעמה והוא לא יועבר לאף גורם שלישי שאינו קשור בחברה ו/או בפעילות שלה, אלא בכפוף לכל דין ו/או צו שיפוטי שיורה אחרת. המידע הנאסף ממך משמש את החברה לצרכי מתן שירות ו/או שיפור הפרסומים שלה ו/או התוכן המוצג ו/או המפורסם על-ידה ו/או איתור אוכלוסייה רלוונטית למוצרי החברה, לרבות באמצעות סיוע של רשתות חברתיות.
במסירת המידע לחברה אתה מאשר לחברה ליצור עמך קשר בכל אחד מהאמצעים שמסרת על מנת לעניין אותך ברכישת מוצריה.
שינויים במדיניות הפרטיות: החברה תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת.
מחיקת המידע: בכל שלב הינך מוזמן לפנות לחברה ולבקש ממנה למחוק את פרטי המידע שלך המצויים אצלה: shivuk@binyaminawines.com.