Accessibility Statement

הסדרי הנגישות במרכז המבקרים

יקב בנימינה, הממוקם ברח’ היקב 1 בנימינה, חרט על דגלו את הזכאות של האדם עם מוגבלות לקבל שירות באותו מקום בו הוא ניתן לכלל הציבור ובשוויוניות. המשמעות היא התאמת מרכז המבקרים גם ללקוחות עם מוגבלות.

כלל עובדי מרכז המבקרים עברו הדרכות אודות מתן שירות נגיש וישמחו לסייע בכל.

בהתאם לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות תשנ”ח- 1998, מינתה החברה את מר גיא זהר לרכז הנגישות של מרכז המבקרים.

במסגרת תפקידו, רכז הנגישות ישמש ככתובת המקצועית ללקוחות עם מוגבלות בכל הקשור בטיפול בפניות הציבור.

ניתן לפנות אליו באחת הדרכים הבאות:

טלפון: 04-6107513

פקס: 04-8703040

דואר אלקטרוני: vcenter9@b-wines.com

החברה פועלת להנגשת מרכז המבקרים לאנשים עם מוגבלות. התאמות נגישות אלו כוללת בין היתר, התאמות בשילוט, בדרכי גישה. כמו כן, ניתן למצוא במרכז המבקרים:

מתן שירות ללא המתנה בתור– שירות ללא המתנה בתור יינתן בהצגת תעודה של המוסד לביטוח לאומי או של האגף לשיקום במשרד הביטחון, בהם מצוין פטור מעמידה בתור.

עזרים לכבדי שמיעה- במרכז המבקרים ניתן למצוא מכשירי עזר לכבדי שמיעה מסוג “לולאת השראה” וזאת על מנת לאפשר ללקוחות עם מוגבלות בשמיעה לשמוע ולהבין את דברי נותן השירות, תוך סינון רעשי רקע והפרעות אקוסטיות.

עזרים למוגבלות מוטורית- במרכז המבקרים גישה נגישה לכסא גלגלים. כמו כן, עובדי מרכז המבקרים תודרכו לסייע בכל בקשה שתעלה במהלך השהייה במרכז המבקרים.

מעליות- בתוך מרכז המבקרים ישנה מעלית מקומת הכניסה לקומת האירועים השנייה.

חניות נכים- לרשות לקוחותינו המגיעים ברכב נכים, קיימות חניות נכים מוסדרות בחניון היקב.

שירותים- במרכז המבקרים ישנו תא משולב של שירותי נכים המותאמים למבקרים עם מוגבלות.

ריהוט נגיש- במרכז המבקרים קיימת עמדת נגישות לאנשים עם מוגבלות בעמדת התשלום.

אתר האינטרנט- בימים אלו מצוי האתר בתהליכי הנגשה.

שירות לקוחות- ניתן ליצור קשר עם מרכז המבקרים באמצעות:

  • מערכת ניתוב שיחות שמספרה 04-6107535. המערכת נמצאת בימים אלו בתהליכי הנגשה.
  • במייל: vcenter9@b-wines.com
  • בפקס: 0722-765476.
  • פנייה דרך אתר האינטרנט.

למידע אודות התאמות נגישות ו/או שירותי עזר ניתן לפנות ישירות בדרכי התקשורת המנויים מעלה למרכז המבקרים עצמו או לרכז הנגישות.